011 5 800 800

011 5 800 800

ඔබ සිටින ඕනෑම තැනක සිට ඔබේ මුදල් සහ කාලය මනාව හසුරුවමින් බැංකු සේවා පහසුවෙන්ම කරගන්න, දැන් Union Bank Online Banking ඔබ වෙනුවෙන්මයි.

 • ඔබේ අවශ්‍යතා සඳහාම සකසාගත හැකි මුල් පිටුවක්
 • ඕනෑම බැංකුවක් වෙත පහසුවෙන් සහ සුරක්ෂිතව මුදල් යැවීමේ හැකියාව. (කලින් ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය නොවේ)
 • ඔබේ ගනුදෙනු සඳහා ඊමේල් සහ කෙටි පණිවිඩ නිවේදන
 • උපයෝගීතා බිල්පත් ගෙවීම් හා ගෙවීම් සැලසුම් කිරීමේ හැකියාව
 • අමතර සේවාවන් සඳහා අයිකන පෙළක්
 • උපරිම විශ්වාසය සහ රහස්‍යභාවය
 • ඔබ කැමති ඕනෑම ජංගම උපාංගයකින් පහසුවෙන් පිවිසීමේ හැකියාව

 

ඩිජිටල් බැංකු සේවා රැසක් ඔබේ අත ළඟ
ගිණුම් තොරතුරු හා ගනුදෙනු ගිණුම් ශේෂය චෙක් පොත ඉල්ලුම් කිරීම චෙක්පත් තත්ත්ව වාර්තා
විද්‍යුත් බැංකු ප්‍රකාශයන් මුදල් හුවමාරු අනුපාත මුදල් යැවීම පොලී අනුපාත
ණය කැල්කියුලේටරය බැංකු ප්‍රකාශයන් ඉල්ලුම් කිරීම ස්ථාවර නියෝග උපයෝගී බිල්පත් ගෙවීම්

යුනියන් බෑන්ක් ඔන්ලයින් බෑන්කින් සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීම

 • ලියාපදිංචි ගාස්තු රහිතයි
 • අයදුම්කරුට යුනියන් බැංකු පුද්ගලික ගිණුමක් හෝ ජංගම ගිණුමක් තිබිය යුතුය
 • ලියාපදිංචිය සඳහා unionb.com වෙත පිවිස Union Bank Online Banking සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය පුරවන්න හෝ ළඟම පිහිටි යුනියන් බැංකු ශාඛාවකට පැමිණ අපගේ පාරිභෝගික බැංකු සේවා නියෝජිතයෙකු හමුවන්න.
 • ඩිජිටල් බැංකුකරණය අත්විඳින්න!

 

 • *කොන්දේසි සහිතයි

යුනියන් බෑන්ක් ඔන්ලයින් බෑන්කින් වීඩියෝව නරඹන්න

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook