011 5 800 800

011 5 800 800

ඔබ ආනයනකරුවෙකු හෝ අපනයනකරුවෙකු නම් ඔබගේ වෙළඳ ගනුදෙනු වඩාත් විධිමත් හා කාර්යක්ෂම ලෙස සිදුකිරීම සඳහා සේවාවන් රැසක් අපි ඔබට ලබාදෙන්නෙමු.

වෙළඳ මූල්‍ය

ඒ සඳහා ඔබට සහය වීමට අවශ්‍ය දැනුම හා අත්දැකීම් අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය සතු ය. විදේශීය වෙළඳපොළ සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී මතුවිය හැකි අනපේක්ෂිත අභියෝග ජයගැනීම සඳහා ඔබට සහය වීමට අපට හැකියාව ඇත.

ආනයන සේවා

 • ආනයන ලිපි
 • නැව්භාණ්ඩ ඇප
 • ආනයන බිල් එකතු කිරීම
 • ආනයන ණය

බැඳුම්කර සහ ඇප

 • ලංසු හෝ ටෙන්ඩර් බැඳුම්කර
 • අත්තිකාරම් ගෙවීම් සහතික
 • කාර්යසාධන බැඳුම්කර
 • ගෙවීම් සහතික

අපනයන සේවා

 • ණයවර ලිපි උපදෙස්
 • ඇසුරුම් ණය සේවා
 • ලිපිලේඛන එකතුකිරීම
 • අපනයන බිල්පත් මිලදීගැනීම

ඔබේ ව්‍යාපාරය
ඊළඟ මට්ටමට
රැගෙන යන්න

ආයතනික / සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ විසඳුම්

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook