011 5 800 800

011 5 800 800

union-bank-invest-plus

Union Bank Invest Plus ஒரு ஒழுங்கு முறையான முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தில் நீங்களும் இணைந்து அதிகம் சேமிப்பதுடன், பாதுகாப்பான எதிர்காலத்திற்கான நலன்களையும் அனுபவியுங்கள்

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

 • மாதாந்த அல்லது மொத்தமாக முதலிடும் வசதி
 • ஆகக்குறைந்தது ரூ. 100,000 முதல், ஆகக்கூடியது ரூ. 10 மில்லியன் வரை முதலிடும் திட்டங்கள்
 • முதலீட்டுக் காலத்திற்கான உத்தரவாதமுடைய ஆகக்குறைந்த வட்டி 9%வ.வ. (வ.வி.வீ. 9.41%)
 • இணையத்தள வங்கிச் சேவை

தகைமை

 • 18 வயதிற்க மேற்பட்ட இலங்கைப் பிரஜைகள்

முதலீட்டுக் காலம்

 • மாதாந்த தவணை முறை திட்டங்களுக்கு : ஆகக்குறைந்தது 2 வருடங்கள் முதல் ஆகக்கூடியது 10 வருடங்கள் வரை
 • மொத்தமாக முதலிடும் திட்டடங்களுக்கு: ஆகக்குறைந்தது 6 வருடங்கள் முதல் ஆகக்கூடியது 10 வருடங்கள் வரை

முதலீட்டுத் திட்டங்கள் *

 

இலக்குத் தொகை (ரூ) மாதாந்த தவனைக் கட்டணம் (ரூ)
2 வருடங்கள் 3 வருடங்கள் 4 வருடங்கள் 5 வருடங்கள்
100,000 3,791 2,412 1,726 1,316
200,000 7,581 4,824 3,452 2,632
500,000 18,951 12,060 8,628 6,580
1,000,000 37,901 24,119 17,256 13,160
2,500,000 94,752 60,298 43,140 32,900
5,000,000 189,503 120,595 86,279 65,799
10,000,000 379,005 241,189 172,557 131,597
 • இந்த அட்டவணையில் ஒரு விளக்கம் மட்டுமே உள்ளது மற்றும் முதலீட்டு திட்டங்களின் கூடுதல் விவரங்கள் 011 5 800 800 என அழைக்கவும்
 • பிடித்து வைத்தல் வரி மற்றும் ஏனைய வரிகள் உண்டு
 • விதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் உண்டு

தேவையான ஆவணங்கள்

 • முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட Union Bank Invest Plus விண்ணப்பப் படிவம்
 • தேசிய அடையாள அட்டை / செல்லுபடியான பாஸ்போட் பிரதி
 • வதிவிட முகவரியை உறுதிப்படுத்துவதற்கு சமீபத்தில் பெற்ற மாதாந்த கட்டணப் பட்டியல் / வங்கிக் கூற்று பிரதி

பெருமளவான வங்கியியல் சௌகரியம்

தனிநபர் சேவைகள்

தொடர்புகளுக்கு

எங்களுடன் தொடர்புகொள்ள

011 5 800 800

மின்னஞ்சல்

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook