011 5 800 800

011 5 800 800

යූනියන් බෑන්ක් ගෝල්ඩ් සර්කල් විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ ජීවිතයේ අරමුණු සැලසුම් කරනා ඔබ වෙනුවෙන්මයි. ඔබේ වැටුපෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීම සදහා විශේෂයෙන් සකසා ඇති ප්‍රතිලාභයන් රැසක් සමග ඔබ වෙනුවෙන්ම කැප වූ සබඳතා කළමනාකරුවකුගේ සේවාව මෙහි විශේෂත්වයයි.

විශේෂාංග හා ප්‍රතිලාභ

 • ඔබේ මාසික වැටුපට සමාන හෝ රු. 250,000 ක උපරිම මුදලක් ක්ෂණික ණයක් ලෙසින් ගැනීමේ හැකියාව
 • ව්‍යාපාරිකයින් සදහා මුදල් එකතු කිරීමේ සේවාව
 • ප්ලැටිනම් ඩෙබිට් කාඩ් පත් නිකුත් කිරීමේදී ගාස්තු අඩු කිරීමක්
 • පූර්ව අනුමැතිය සහිත ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පතක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව**
 • ආරක්ෂිත සේප්පු සේවාව සහ විදේශ මුදල් ගනුදෙනු සඳහා විශේෂ වට්ටම්
 • නිවාස ණය සහ දේපළ ණය ස`දහා සුවිශේෂී පොළී අනුපාත

අමතර සේවා

 • නොමිලේ අන්තර්ජාල / ජංගම බැංකු සේවා සහ SMS සේවාව
 • ඔබ වෙතටම පැමිණෙන රථ වාහන, ගිනි, ජීවිත සහ සංචාරක රක්ෂණ සේවාව

සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම්

 • ඔබේ වැටුප (රු. 75,000 සිට රු. 200,000 දක්වා) අවම වශයෙන් මාස තුනක් යූනියන් බැංකු ගිණුමක තැන්පත් කළ යුතුය
 • හෝ
 • රු. 1,000,000 සිට රු. 3,000,000 ක් අතර තැන්පතු පවත්වා ගත යුතු අතර සාමාන්‍ය ඉතුරුම් ශේෂය රු. 10,000 හෝ ඊට වැඩියෙන් පවත්වා ගත යුතුය

අවශ්‍ය ලියකියවිලි

 • සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පතක්
 • ජාතික හැදුනුම්පත හෝ විදෙස් ගමන් බලපත‍්‍රය සහ පදිංචිය තහවුරු කිරීම (අවසන් මාස 3 සදහා ජල හෝ විදුලි බිල්පතක් හෝ
  බැංකු ප‍්‍රකාශන*

*කොන්දේසි සහ නියමයන් අදාළ වේ

**ණය ඇගයුම් වලට යටත් වේ

වැඩි විස්තර සදහා 011 5 800 800 අමතන්න

අප අමතන්න

අමතන්න

011 5 800 800

ඊමේල්

info@unionb.com

Quick Links
Contact Us
Branch / ATM Locator
Facebook